การตั้ง กะการทำงาน

work

กะการทำงาน เป็นการตั้งรูปแบบการคำนวนเวลาทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วกะการทำงานของพนักงานที่เป็น Office ที่มีการเข้ามาทำงานแบบตายตัว เช่น เข้าทำงาน 8:00 เลิกงาน 17:00 หลังจากนั้นคิดเป็นโอทีไป ถ้าในรูปแบบนี้ก็ถือว่าปกติ แต่สำหรับโรงงานแล้วต้องมีการเปลี่ยนกะทุก 15 วันหรือทุก ๆ 7 วันดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องตั้งรูปแบบการทำงานหากเหมือน ก็ใช้ตารางานร่วมกันได้

การกำหนดตารางงาน

การกำหนดตารางงาน

เปรียบเทียบได้เป็นกฎระเบียบบริษัทนั้น ๆ อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันแล้วละบริษัทที่ตั้งระเบียบการเข้าทำงาน เลิกงานไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง เช่น

 • บริษัท A เข้างาน 08:00 เลิกงาน 17:00
 • บริษัท A เข้างาน 09:00 เลิกงาน 17:30

ขึ้นอยู่กับบริษัทดังตัวอย่าง

ตารางปกติ

จากตัวอย่างเลือกไปที่ “ตารางปกติ” จะมีการกำหนดกฎระเบียบดังต่อไปนี้

 • ชื่อตารางเวลา การตั้งชื่อตาราง ชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการ เช่น การทำงานปกติ
 • รูปแบบตารางเวลา เลือกรูปแบบ เช่น เป็นกะทำงาน เป็นโอทีก่อนเข้างาน โอทีหลังเลิกงาน
 • เวลาเข้างาน คือ เวลาการเข้างานปกติ เช่น ปกติเข้างาน 08:00-17:00 ช่องนี้จะใส่ 08:00
 • เวลาออกงาน คือ เวลาการออกงานปกติ เช่น ปกติเข้างาน 08:00-17:00 ช่องนี้จะใส่ 17:00
 • สายได้ (นาที) คือ เวลากำหนดการเข้างานสายได้ไม่เกิน เช่น เข้างาน 08:00 กำหนดช่องนี้เป็น 5 นาทีแสดงว่าพนักงานสามารถที่จะเข้างานได้ 08:05 ไม่ถือว่าสาย
 • ออกก่อนได้ (นาที) คือ เวลากำหนดการออกงานก่อนได้ไม่เกิน เช่น ออกงาน 17:00 กำหนดช่องนี้เป็น 30 นาทีแสดงว่า พนักงานสามารถที่จะออกงานก่อนได้ตั้งแต่ 16:30 ไม่ถือว่าออกก่อน
 • เริ่มเข้างานได้ตั้งแต่เวลา คือ เวลาการให้เข้างานปกติ เช่น ปกติเข้างาน 08:00-17:00 ช่องนี้จะใส่ 06:00 หรือน้อยกว่า
 • เข้างานภายในเวลา คือ เวลาการให้เข้างานปกติ ที่ถือว่าเป็นการเข้างาน เช่น เข้างาน 08:00 ช่องนี้อาจจะกำหนดเป็น 12:00 ถ้าพนักงานแสกน 10:00 ในโปรแกรมยังถือว่าเป็นการเข้างานแต่จะถือเป็นเข้างานสายไป เพราะในการตั้งสายจะได้ไม่เกิน 08:05 ในช่อง สาย (นาที)
 • เลิกงานได้ตั้งแต่เวลา คือ การเลิกงาน โปรแกรมจะถือว่าเป็นการเลิกงานได้ตั้วแต่ เช่น ถ้าเข้างาน 08:00-17:00 ช่องนี้ควรจะใส่เป็น 13:00 ถือเป็นการออกงาน แต่อาจจะเป็นการออกก่อนไป
 • ให้เลิกงานภายในเวลา คือ เป็นการกำหนดการเลิกงาน เช่น 08:00-17:00 ช่องนี้ควรใส่ 23:00 เพื่อโปรแกรมจะได้รู้ว่าพนักงานที่แสกนออกซึ่งบางครั้งพนักงานเลิกงานสาย ระยะเวลาพัก หน่วยเป็น นาที

ตัวอย่างการตั้งตารางเวลา

รูปตัวอย่างการแสดงการกำหนด กฎระเบียบการเข้าทำงานให้กับพนักงานหรือเรียกว่า “การตั้งตารางทำงาน”

ตัวอย่างการตั้งตารางเวลา

กำหนดกะการทำงาน เป็นการกำหนดรูปแบบการทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ วันแต่ละวันมีการทำงานเวลาใดบ้าง เราสามารถเลือกกฎการทำงานมาใส่ในแต่ละวันตามที่ต้องการได้

การตั้งตารางเวลา

การสร้างรูปแบบกะการทำงาน สามารถสร้างรูปแบบได้หลายรูปแบบ ไม่มีการจำกัดจำนวน สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้เราเข้าใจ เวลานำไปใช้จะได้อย่างถูกต้องตามที่พนักงานคนนั้นสแกนที่เครื่องบันทึกเวลา จะทำให้การคำนวนได้อย่างถูกต้อง

 • มีรูปแบบการทำงานแบบ Office อันนี้สร้างมาไว้สำหรับพนักงานออฟฟิตทั่วไปเช่น เข้างาน 08:00 เลิกงาน 17:00
 • มีรูปแบบการทำงานแบบ เช้า อันนี้สร้างมาไว้สำหรับพนักงาน โรงงาน เข้างานรอบเช้า เช่น เข้างาน 09:00 เลิกงาน 16:00
 • มีรูปแบบการทำงานแบบ แม่บ้าน อันนี้สร้างมาไว้สำหรับพนักงานแม่บ้าน เช่น เข้างาน 06:00 เลิกงาน 14:00 หากทำงานเลยเวลาทำงานให้เป็น OT ไป
 • มีรูปแบบการทำงานแบบ ดึก อันนี้สร้างมาไว้สำหรับพนักงานโรงงาน เช่น เข้างาน 22:00 เลิกงาน 09:00
 • มีรูปแบบการทำงานแบบ บ่าย อันนี้สร้างมาไว้สำหรับพนักงาน โรงงาน เช่น เข้างาน 13:00 เลิกงาน 23:59 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เราสามารถสร้างโดยใช้ชื่ออื่น หรือ เวลาอื่น ที่แตกต่างจากนี้ก็ได้ หรือให้มีกะที่หลากหลายรูปแบบ

การกำหนดกะให้พนักงาน

การกำหนดกะให้พนักงานเป็นการคำนวนเวลาทำงานตามรูปแบบการทำงานที่เราได้ตั้งขึ้น

การกำหนดกะให้พนักงาน

เราสามารถกำหนดโดยการเลือกที่พนักงานคนนั้น ๆ หรือลากคลุมทั้งหมดแล้วคลิกที่ “จัดกะให้พนักงาน” จะได้หน้าต่างนี้แสดงขึ้นมา

กำหนดกะ

ให้ทำการเลือกกะการคำนวนให้ถูกต้องแล้วเลือดช่วงเวลาการใช้งานตามวันที่ต้องการ ข้อควรระวังถ้าหากเราเลือกแค่วันเดียวโปรแกรมจะคำนวนแค่วันเดียว จะทำให้การแสดงข้อมูลเพียงวันเดียวเวลาดูที่ รายงานจะดูเหมือนว่ารายงานไม่ออก

รายงานกะการทำงานของพนักงาน

รายงานกะการทำงานของพนักงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *