การตั้งค่า ข้อมูลพนักงาน

staff

ข้อมูลพนักงาน เป็นส่วนของการบันทึกของการบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมด

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลพนักงาน

การใช้งานเลือกที่ข้อมูลพนักงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน คลิกที่ “เพิ่ม” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลรายละเอียดพนักงาน สิ่งที่สำคัญต้องใส่ รหัสที่เครื่อง (ต้องใส่เป็นตัว) โปรแกรมจะสร้างขึ้นมาเองช่อง “รหัสพนักงาน” ก็ใส่หรือไม่ก็ได้ แล้วกรอกรายละเอียดอื่น ๆ จะครบหรือไม่ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ “บันทึก” เพื่อยอมรับการเพิ่มพนักงานใหม่

การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

ในส่วนการแก้ไขข้อมูลพนักงานจำเป็นต้องคลิกเลือกที่ พนักงานที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกที่ปุ่มแก้ไขแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในกรณีมีการดึงข้อมูลมาจากเครื่องบันทึกเวลาไม่ว่าจะดึงด้วย USB หรือจะบบ Network โปรแกรมจะแสดงเพียงรหัสที่มาจากเครื่องเท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ต้องมาบันทึกเพิ่มเติม แทบข้อมูลส่วนตัว

การลบพนักงาน

การลบพนักงาน

ในกรณีที่พนักงานมีการลาออกไปเราจำเป็นที่จะต้องลบข้อมูลพนักงาน สามารถเลือกพนักงานในตารางแล้วคลิกปุ่มลบ หรือ ลากเม้าส์คลุมพนักงานที่ต้องการลบ ทุกครั้งโปรแกรมจะถามความแน่ใจอีกครั้งเพื่อต้องการลบ

รายงานข้อมูลพนักงาน

รายงานข้อมูลพนักงาน เป็นรายงานข้อมูลพนักงานทั่วไป แล้วสามารถส่งออกพิมพ์ได้

นำเข้าข้อมูลพนักงาน

นำเข้าข้อมูลพนักงาน

ในกรณีเรามีข้อมูลพนักงานที่เป็นไฟล์ Excel อยู่แล้วเราสามารถที่จะนำข้อมูลที่เป็นรายละเอียดข้อมูลพนักงานนำเข้าจากไฟล์ได้เลยจะได้ไม่ต้องคีย์ข้อมูลพนักงานทีละคน

จากตัวอย่างข้างต้น นั้นข้อบังคับที่รหัสที่เครื่องจำเป็นต้องมีรหัสและต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น การใช้งานให้เลือกเปิดแฟ้ม เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่เป็น Excel ไฟล์ เมื่อเลือกไฟล์มาแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อมูลขึ้นมาแล้ว เลือกแผนกที่ต้องการแล้วเลือกคลิกปุ่ม “นำเข้าข้อมูลพนักงาน” ได้เลยหากโปรแกรมมีรหัสอยู่แล้วให้มีการเพิ่มเติม ข้อมูลบางส่วนหรือการอัพเดท ให้เลือกปุ่ม “หากมีอยู่แล้วให้เลือกการอัพเดทข้อมูล”

การจัดการลงบันทึกการลา

การจัดการลงบันทึกการลา

การจัดการลงบันทึกการลาให้กับพนักงานในกรณีไม่ได้มาทำงาน สามารถลงก่อนที่จะลาจริงหรือหลังจากที่ลาไปแล้วก็ได้ เมื่อมีการลงบันทึกการลาโปรแกรมจะคำนวณและแสดงการลางานที่หน้ารายงานหากไม่มีการแสกนนิ้วหรือการลงเวลาทำงานแต่ถ้าไม่มีการลงบันทึกไว้โปรแกรมจะถือว่าพนักงานคนนั้นขาดงาน หากมีการหักเงินก็ใส่พร้อมกันไปเลย การลาจะใส่ไว้ก่อนหรือหลังการคำนวณเวลาทำงานก็ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *