เครื่องควบคุมประตู

เครื่องควบคุมประตู คือ ชุดอุปกรณ์ควบคุมการผ่านเข้าออกประตูที่มีความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยได้รับการพัฒนามาจากอุปกรณ์เปิดปิดประตูในอดีตซึ่งมีการที่ใช้แผ่นสแตนเลสเสียบเข้าในช่องหน้าประตู แต่เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า

ทำให้ระบบความปลอดภัยเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อทุก ๆ องค์กร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยภายในพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อให้คุณได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบุคคลที่ไม่พึ่งประสงค์ และบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าพื้นที่ได้ในราคาถูกสุดคุ้ม ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญและได้รับความนิยมติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องนิรภัย, ห้องบัญชีการเงิน, ตึก, อาคาร, หอพัก, คอนโด, โรงเรียน, โรงแรม, สำนักงาน เป็นต้น

เครื่องควบคุมประตู